Verkiezingen in België

/ september 23, 2016/ Lezen

belgium-map

Wanneer zijn er verkiezingen? Wat zijn de vereisten om te mogen stemmen? Is stemmen verplicht?

België heeft verschillende bestuursniveaus: federaal, gemeenschap, regionaal, provinciaal en gemeentelijk.

Belgie is ook lid van de EU, en dus worden er regelmatig verkiezingen georganiseerd

Frequentie

Wanneer worden er verkiezingen gehouden:

om de 4 jaar zijn er de federale verkiezingen (Huis van Afgevaardigden en de Senaat)

om de 5 jaar zijn er de regionale verkiezingen (parlementen Gewest en Gemeenschap) en voor Europa (Europees Parlement)

om de 6 jaar zijn er gemeentelijke en provinciale verkiezingen

Voorwaarden om te kunnen deel nemen aan de verkiezingen

Om te stemmen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Belg zijn (voor de federale en regionale verkiezingen)

ten minste 18 jaar zijn (voor alle verkiezingen)

het kiesrecht niet verloren hebben (justitie) (voor alle verkiezingen)

De burgers van de EU-lidstaten kunnen stemmen bij de gemeentelijke en de Europese verkiezingen. Om deel te nemen aan deze verkiezingen, maar u moet zich registreren als kiezer. (Dit kan bij de gemeente of op het stadhuis waar je woont.) Wanneer u deze procedure hebt voltooid, bent u ook verplicht om te stemmen.

Onderdanen van niet-EU-lidstaten kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, op voorwaarde dat zij ten minste 5 jaar in Belgie wonen. Om te worden geregistreerd om te stemmen, moeten ze een aanvraag indienen en een beëdigde verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de Belgische grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens te respecteren. Wanneer u deze procedure hebt voltooid, bent u ook verplicht om te stemmen.

 Verplicht stemmen

Stemmen is verplicht in België. Elke persoon op de kieslijst moet gaan stemmen in het stembureau vermeld op de oproepingsbrief. Iemand die zijn plicht om te stemmen niet nakomt zal waarschijnlijk worden bestraft.

Als men vier maal zonder geldige excuses afwezig is over een periode van 15 jaar, wordt hij/zij als kiezer verwijderd uit de kieslijst gedurende 10 jaar en kan elke aanstelling, promotie of erkenning door de overheid niet meer gebeuren gedurende deze periode .