Oude paden , nieuwe migranten . De nieuwe migratie in Europa in tijden van crisis

/ september 23, 2016/ Lezen, Sociale rechten

Het kader van de globale en wereldwijde crisis die Europa en de hele wereld treft heeft een invloed op de migratie en dus ook op het leven van de migranten zelf

Dat het fenomeen van de crisis niet kon beperkt blijven tot de financiële markten, maar integendeel, op een steeds meer doorslaggevende manier het economische systeem zou beinvloeden als geheel, wordt nu algemeen erkend.

Bovendien is het hetzelfde onderscheid tussen de financiële economie en de reële economie fictief en zinloos, als je de processen van financiering zou herkennen als inherent aan het huidige kapitalisme. Processen, het volledig herdefiniëren van de machtsverhouding tussen kapitaal en arbeid, hebben een beslissende invloed op het economische systeem als geheel en, uiteindelijk, op het leven van vrouwen en mannen die in dit systeem wonen, werken, en verplaatsen.

Hoe zijn vandaag migratiestromen beïnvloed door de economische crisis? Zien we de opkomst van nieuwe migraties?

Leiden de moeilijkheden waarin de lidstaten van Zuid-Europa verkeren, (Spanje, Portugal, Italië, Griekenland) tot nieuwe migraties naar het noorden? Is migratie een oplossing voor jonge Europeanen, in het bijzonder getroffen door de werkloosheid?

Op 3-4 december 2014 zijn in Luik deze en andere vragen besproken in het kader van een internationale conferentie over de crisis en migratie getiteld “Oude Paden , nieuwe migranten: leerstof over de nieuwe migraties zuid-Noord en tijden van crisis in de Europese Unie “.

De conferentie werd georganiseerd door het Centrum voor Studies van etniciteit en migraties van de Universiteit van Luik, het Huis van de Humane Wetenschappen en de Cripel (Regionaal Centrum voor Integratie van buitenlandse personen Luik) met de steun van het Fonds voor Nationaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Federatie Wallonië-Brussel ( FNRS ) .

Deze tweedaagse conferentie, een ontmoeting tussen academici, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de kwestie van de migratie als een strategie door veel Europese burgers aangenomen om te kunnen omgaan met de huidige sociaal-economische omgeving, werd voorafgegaan door een debat
” Crises en Migraties in steden – Luik en de ervaring van andere Europese steden”, waarop “La comune del Belgio”, werd uitgenodigd om te praten over hun vereniging- en menselijke ervaringen. Vanuit La comune hebben Alessandra Giannessi (deelnemer aan het debat), Giulio Iacovone en tenslotte Marcello de Mozzillo (La comune del Belgio, Luik) deelgenomen.

Uitgaande van een studie over de situatie van de migratie in België, en in het bijzonder in de stad Luik, heeft het debat zich toegespitst op de definitie van het profiel van de “nieuwe Europese migrant”, en op de analyse van de politieke reacties die nieuwe migraties uitlokken, zowel in de ontvangende landen als in de landen van herkomst.

Aan de ene kant, de landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis, moeten ook rekening houden met de vele nieuwe vertrekkers, beroepsbevolking, menselijk en sociaal kapitaal. Aan de andere kant, de geleidelijke verhoging van de allochtone bevolking plaatst de regeringen van de gastlanden voor het feit om hun integratiebeleid en sociale bescherming te heroverwegen.

Voor meer informatie, klik hier voor het volledige programma van de conferentie.