Migrantenbalie

/ september 23, 2016/ Sociale rechten

Na meer dan een jaar van solidariteit, wederzijdse hulp, strijd en vergaderingen, is La Comune del Belgio verheugd om een verdere belangrijke stap aan te kondigen: de creatie van een wekelijkse permanentie, vanaf 18 maart op afspraak, in het Centrum Garcia Lorca (Rue des Foulons 47-49 – 1000 Brussel). Maak dan een afspraak via e-mail of via Facebook-bericht (ook beschikbaar op andere dagen van de week of op andere tijden op aanvraag): Neem contact op met de site door HIER te klikken of per e-mail of fb.

Waarom dit nieuwe initiatief en wat willen wij hiermee bereiken ?

Solidariteit is de motor van positieve relaties. Dankzij de solidariteit kunnen banden versterkt worden en kan een virtuele cirkel gecreëerd worden om het isolement te doorbreken waarin je jezelf vaak gedreven wordt door de maatschappij, door persoonlijke migratieroutes en baanonzekerheid. Deze dynamiek kan migranten erg heftig treffen.

Onze permanentie wil de ondersteuning en integratie bevorderen. Via e-mail, website en sociale netwerken proberen wij hieraan ook al te werken, om een gezicht te geven aan onze verhalen, om elkaar te leren kennen en deze reis misschien samen verder te zetten.

Bovendien kan een fysieke plaats ook materialen en dossiers herbergen, om op die manier het intense werk en de resultaten van het onderzoekswerk dat tot nu toe reeds gedaan werd te verzamelen, (complementair aan onze virtuele opslag, de website) om deze delen en de toegang ertoe te vergemakkelijken voor iedereen.

De wens is om deze gegevens uit te breiden, meer ontmoetingen te creëren , die altijd rijk zijn aan uitwisselingen en solidariteit. Wij willen een ruimte creëren voor ontmoeting en reflectie . Dit mag geen doel op zich zijn, maar het moet er ons toebrengen ons nog meer in te zetten voor een meer rechtvaardige samenleving door onze dagelijkse inzet.