FAIM , een nieuw ” netwerk ” als ondersteuning voor zij die in het buitenland wonen  

/ september 23, 2016/ Lezen, Verenigingsleven

talië is niet alleen een land van immigranten, maar ook, (zou men gokken?) vooral van emigranten: zoals honderd jaar geleden, zij het op een totaal andere manier. Volgens het laatste statistische verslag over immigratie van het studiecentrum Idos, verwijzend naar de gegevens van 2014, groeien de Italianen in het buitenland meer dan de buitenlanders in Italië: 2 jaar terug hoogste stijging (155 duizend eenheden meer) ten opzichte van immigranten in ons land (92 duizend )

Als je de gegevens van de ISTAT vergelijkt met de gegevens van de belangrijkste emigranten gastlanden, “het netto van de vluchtelingen die in ons land zijn aangekomen, de relatie tussen de Italiaanse emigranten in het buitenland en immigranten die komen om te werken in Italië is drie tegen één.

Dit feit wordt door velen genegeerd of weggelaten. Wie het zonder scrupules zegt is Pietro Lunetto, lid van La comune del Belgio, een project voor de integratie van Italiaanse migranten in Brussel en omgeving.

pietro_lunettoLunetto, 40 jaar, is een scheikundige onderzoeker en woont 5 jaar in België: uit passie houd hij zich bezig met migratie en daarom maakt hij deel uit van de raad van bestuur van het pas ontstane Faim, Forum Associazioni Italiane nel Mondo, de sociale vertegenwoordiging van de verenigingen van de Italianen ‘ in het buitenland.

Onlangs heeft de tweede officiële vergadering van het forum plaatsgevonden,. Maar voor de juistheid moeten we teruggaan naar vorige zomer, wanneer er meer dan 250 mensen wereldwijd en ongeveer 1.500 verenigingen, “bijna de helft van het associatieve weefsel van Italiaanse immigranten, die volgens schattingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken circa 4.000 individuele organisaties bedraagt », hebben besloten om nieuw leven te geven aan een nieuwe realiteit ter bescherming van degenen die buiten ons land wonen. Om verschillende redenen, waaronder de herstart van “de massale emigratie uit landen waar de slechtere economische situatie hen naar de rijkere landen duwt, evenals de snelle en verdere ontmanteling en de geleidelijke verzwakking van de Italiaanse instellingen en verenigingen voor de Italianen in het buitenland door het beleid.

Dat is de reden waarom het Forum, in de Algemene Vergadering, gepland in April, de details van de activiteiten zal vastleggen, en al heeft aangegeven een aantal gebieden voor actie, het opzetten van projecten en partnerschappen tussen de leden van het forum, en de versterking van de samenwerking met de Italiaanse regio’s, vandaag de dag de wettige bevoegde instantie wat betreft “ emigratie”. ” Zonder een fundamenteel aspect tegenwoordig niet te vergeten, “de ontwikkeling van adequate interne communicatie binnen het vereniging netwerk met een platform voor het uitwisselen van informatie.”

Het Forum, voorlopig geregeld door een ontwerp-statuut, wordt momenteel geleid door een coördinatie van ongeveer 10 mensen vertegenwoordiger van evenveel verenigingen, deze werden aangevuld met nog 12 andere verenigingen om de territoriale vertegenwoordiging wereldwijd te garanderen.

Wie zijn de huidige immigranten en met wie spreekt het Forum? Het moet meteen duidelijk zijn dat de Staten-Generaal van de verenigingen van Italianen in het buitenland, zoals ze zijn herdoopt, niet alleen kijken naar wat de ‘ontwikkelde’ emigratie zou kunnen worden genoemd, maar in gans onze geëmigreerde gemeenschap, samengesteld door de zogenaamde brain drain , maar ook de emigratie van lager opgeleiden., zegt lunetto. Een breed publiek van niet enkel jongeren onder de 30 jaar. De nieuwe migratie bestaat niet alleen uit jonge mensen, maar er is een groot deel van de meer dan 45 jarigen die emigreren om economische redenen, vaak met kinderen en gezinnen waarbij de reeds bekende problemen van integratie zich opnieuw voordoen. “

Het spreekt vanzelf dat de ervaringen en verschillende behoeften verschillende actieplannen vereisen en op het eerste gezicht, kan dit gewoon een van de belangrijkste aandachtpunten van de activiteiten van het forum.

In de laatste vergadering, waar de uitbreiding met 10 nieuwe verenigingen werd beslist, bleek er een andere opvatting te bestaan over verenigingen van jongeren, die “een minder gestructureerde en meer vrijblijvende manier van verenigingen voorstaan. Dit zal resulteren in de ontwikkeling van strategieën die wat betreft de engagementen, zullen verschillen waarbij ook de oudere verenigingen moeten betrokken worden”, zegt lunetto uit.

De Jongeren zijn in elk geval om rekening mee te houden in het kader van de dynamiek van de verenigingen, ook omdat steeds meer mensen verder kijken dan de landsgrenzen. Het Verslag Jongeren van het Toniolo Institute heeft een paar dagen geleden interessante gegevens vrijgegeven in dit opzicht: meer dan 50% van de steekproef zei dat emigratie de enige kans op realisatie is meer dan 88% zei dat ze bereid waren om permanent te emigreren om verbetering van hun leef- en werkomstandigheden.

Bovendien is het grote aantal verenigingen met niet altijd vergelijkbare achtergrond een grens om het nemen van eenduidige strategieën en beslissingen. Het Forum heeft een zeer complexe structuur: “De grootste federaties van verenigingen die deel uit maken zijn de ACLI, de Filef, het Instituut Fernando Santi, de Migrantes Foundation. Filef Institute en de Fernando santi zijn een uitdrukking van progressieve organisaties, terwijl de anderen verwijzen naar de christelijke wereld van verenigingen. Deze groeperen de meeste historische verenigingen, onstaan en als gevolg van eerdere golven van migratie naar de huidige, en ze hebben allemaal een wereldwijde aanwezigheid in de verschillende werelddelen, waar de emigratie enorm was. “

Il Maeci è uno degli interlocutori principali, insieme alle diverse istituzioni italiane come il parlamento e il Cgie – organismo rappresentativo con il ruolo di tramite tra gli italiani all’estero e le proprie rappresentanze locali e le istituzioni italiane – con cui il Forum dovrebbe rapportarsi. Riuscirà ad attivare un canale di comunicazione efficace?

Clicca QUI per l’articolo originale.

Het werk van het forum gaat verder in het licht van april, wanneer het programma zal voorgesteld worden voor de volgende vier jaren en de samenstelling van de organen die de plicht hebben om de activiteiten van die periode te beheren: “In het ontwerp-statuut zijn er drie belangrijke instanties, te weten ‘congres vergadering, waarin vertegenwoordigers van alle partners zitten; de Raad van Bestuur, bestaande uit 35 leden, die een soort van klein parlement van het Forum vormen; en ten slotte het coördinatiecomité, dat bestaat uit ongeveer 9-11 personen, gekozen door de Raad van Bestuur. “

De Maeci is een van de belangrijkste gesprekspartners, samen met verscheidene Italiaanse instellingen zoals het parlement en de CGIE – vertegenwoordigend orgaan met de rol van intermediair tussen de Italianen in het buitenland en hun lokale vertegenwoordigers en de Italiaanse instellingen – waarmee het forum in overleg gaat.

Zal het een effectieve communicatie kanaal kunnen bevorderen?